Bygninger langs St.Olavsleden.

06.09.2021

Dette  er en liten del av bygningene  som fins lang St.Olavsleden.  på bildene ser vi Stiklestad kirke, Vuku kirke, Verdal gamle prestegård, Levanger kirke, Markabygda kirke, Alsstadhaug kirke og Logtun kirke. Det vil komme flere bygninger etterhvert.